• Matemáticas aplicadas á cardioloxía
  • Elementos finitos
  • Simulación numérica
  • Procesado de imaxe médica
  • Válvula aórtica
  • Estenose aórtica
  • TAVI (Transcatheter Aortic Valve Implantation)